КЕВР прогнозира цена на природния газ за септември под 60 лв./MWh

0

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 10.08.2023 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 септември 2023 г. да бъде в размер на 59,27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за м. септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 53,84 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. септември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Деница Златева информира, че след внасянето на заявлението на 10.08 т.г. борсовият индекс TTF – месец напред се е повишил с близо 13% и е достигнал 44 евро/MWh, но от вчера е започнал да се понижава и е на нива от 34-35 евро/MWh. „Индексът е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ и с оглед на тези ценови изменения, към днешна дата прогнозната цена на „Булгаргаз“ за месец септември би била около 62,90 лв/MWh, при цена за м. август от 59,57 лв/MWh“, заяви Деница Златева. Подчертано беше, че стремежът на „Булгаргаз“ е увеличението на борсовите индекси да бъде сведено до минимум и да се отрази само частично върху регулираната цена за м. септември. Газовият доставчик е осигурил необходимите количества природен газ за 2024 г. за регулирания и за свободния пазар. Освен с доставките по договора с Азербайджан, страната разполага със запаси от 3,5 млн.MWh в хранилището в Чирен“, приключват преговорите за доставки по десетгодишен договор , който ще осигури още 1 милиард кубически метра синьо гориво годишно.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов прогнозира, че на 1.09 окончателното ценово предложение на „Булгаргаз“ вероятно няма да бъде на нивото на първоначално предложените в заявлението 59,27 лв/MWh, но очаква да е по-ниско от обявената днес прогнозна цена от 62,90 лв./MWh. „Убеден съм, че през оставащите дни до края на месеца тази прогнозна цена ще намалее, което е благоприятен фактор за всички потребители – битови и стопански“, подчерта той. Основание за това му дават данните от газовата борса TTF, където днес търговията е започнала при цена 30,50 евро, което е спад от 30 %. Освен това, според ръководителя на КЕВР, Европа е взела всички мерки, за да осигури потреблението през зимата – газовите хранилища на континента са запълнени средно на 91%, а хранилището в Чирен – на 92 %. В съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 01.09.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. септември. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец септември, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече