Председателят на КЕВР: Газът за август поскъпва с 12%, но е с 15 лева по-евтин спрямо в Европа

0

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, съобщиха от Комисията.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 август 2021 г. да бъде в размер на 55,84 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов изрази съгласие с изводите и констатациите в доклада.  Той поясни, че след внасянето на заявлението на 09.07.2021 г. цените на европейските газови пазари продължават да се повишават и към днешна дата достигат над 35 евро/MWh. Прогнозите показват, че за периода септември-декември 2021 г. очакваните стойности на синьото гориво ще достигнат 39-40 евро/MWh. От изнесените от него данни стана ясно, че котировките на петрола продължават се задържат на високи нива – 74-75 щатски долара за барел.

„Независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за м. август, ще бъде значително по-ниска от актуалните цени на европейските газови борси“, каза изпълнителният директор на дружеството.

По повод на изнесените данни председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че за съжаление до края на 2021 г. не може да се очаква сериозен спад на цените на природния газ на европейските пазари, влияние върху които оказва и развитието на епидемичната обстановка. Според него запазващите се високи цени на петрола, който е елемент от ценовата формула на природния газ, не дават възможност за постигане на по-ниска цена. „Енергийният регулатор е длъжен да се съобрази с икономическите фактори и не може да ги пренебрегне. Въпреки негативните тенденции, дори с предвиденото увеличение за м. август цената на природния газ за MWh у нас се очаква да остане с близо 15 лв. по-ниска от цените на европейските газови хъбове“, коментира председателят на регулатора.

На 1.08.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 31.07.2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. юли 2021 г.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. август 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.08.2021 г.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече